mètode la granja

EL MÈTODE LA GRANJA© UN ACCELERADOR DE COMPETÈNCIES.

L’objectiu del Mètode La Granja© és el d’entrenar les competències emocionals de les i els alumnes, siguin aquests nens o adults, i la forma més potent de aconseguir-ho és mitjançant les activitats formatives Outdoor o Team Building a causa del seu alt impacte i a la facilitat que té per emocionar als nens, nenes, joves i adults.

Darrere de cada dinàmica o activitat hi ha una intenció concreta, la qual ens ajuda a aconseguir l’objectiu proposat. Per motivar es busca provocar l’emoció de l’alegria, la més motivadora que tenim els humans, aplicant la proposta de reptes i estímuls positius de manera contínua. Per potenciar el Mètode i aconseguir resultats en menys temps, fem servir l’alt rendiment gràcies al disseny del programa i l’actitud de concentració en l’aquí i ara dels Educadors Emocionals. L’art de fer preguntes aconsegueix que els alumnes facin conscient l’inconscient, i el feedback els ajuda a ancorar els aprenentatges. LaMetàfora permet treballar des de l’inconscient per omplir de sentit allò que passa en cada activitat, i les transferències aconsegueixen que allò après transcendeixi a la seva vida diària, a classe i a casa. Finalment, la natura i els animals ajuden a calmar i asserenar als participants per allunyar-los durant unes hores de l’acceleració del món. El Mètode s’està provant amb més de 18.000 alumnes anuals des de l’any 2.008 i es basa en el marc teòric de les cinc competències emocionals de Rafael Bisquerra (Bisquerra i Pérez 2007) de la Universitat de Barcelona: consciència emocional, regulació emocional, autonomia emocional, competències socials i habilitats per a la vida i el benestar. Els resultats del Mètode La Granja© han estat avaluats i demostrats científicament*.

Per saber més sobre el Métode La Granja©, visita la pàgina dels nostres centres.

*Impacte del Mètode La Granja© a les colònies emocionals realitzat pel  GROP (grup de recerca en Orientació Pedagògica de la Universitat de Barcelona), (Novembre 2017), sobre una mostra de 132 nens i joves. L’Estudi quantitatiu i qualitatiu demostra canvis significatius entre l’abans i el després en les 5 dimensions de les competències emocionals (consciència, regulació, autonomia, competència de vida i de benestar). Així mateix l’estudi avalua l’ansietat dels alumnes, demostrant una baixada significativa en els valors de l’ansietat estat i de l’ansietat tret.

Menú